People

Zhichun Li
Department HeadJiaping Gui
Researcher

Kangkook Jee
Researcher

Junpei Kamimura
Researcher

Chung Hwan Kim
Researcher

Ding Li
Researcher

Junghwan Rhee
Senior Researcher

Xiao Yu
Researcher

Associated Members from Other Departments (Princeton):

Zhengzhang Chen
Data Science & Systems Research

Lu-An Tang
Data Science & Systems Research

Visitors (Princeton):

Lauri Korts Pärn


Research Staff (Tokyo):

Kazuhiko Isoyama

Takashi Konashi

Yoshiaki Sakae

Satoru Yamano

 

Interns:

2018

Adil Ahmad, Purdue
Peng Gao, Princeton
Shengjian Guo, VA Tech
Junheng Hao, UCLA
Shuai Hao, William & Mary
Wajih Ul Hassan, UIUC
Omid Setayeshfar, U of Georgia
Qi Wang, UIUC
Shen Wang, U of Illinois
Qizhen Zhang, UPenn

2017

Teague Forren, U of Delawre
Jiaping Gui, USC
Shuai Hao, William & Mary
Duc Le, USC
Hongyu Li, Rutgers
Rui Liu, Dartmouth
Chen Luo, Rice University
Yingjun Lyu, USC
Omid Setayeshfar, U of Georgia
Suphannee Sivakorn, Columbia
Yixin Sun, Princeton

2016

Yutao Tang, College of William and Mary
Yue Li, College of William and Mary
Yuseok Jeon, Purdue
Guineng Zheng, U of Utah
Yixin Sun, Princeton
Jiaping Gui, USC
Yushan Liu, Princeton

2015

Yasser Shalabi, UIUC
Rui Zhao, UCCS/CSM
Weiren Wang, GTech
Kangjie Lu, GTech
Gensheng Zhang, UTA
Bo Zong, UCSB
Markus Kusano, VTech
Zhang Xu, College of William and Mary
Shiqing Ma, Purdue
Yue Duan, Syracuse

2014 and Before

Jun Wang, Penn State
Masoud Akhoondi, UCR
Jaewoo Lee, Purdue
Luyi Xing, Indiana
Hayawardh Vijayakumar
Giang Nguyen, UIUC