People


Haifeng Chen
Department HeadNipun Arora
Senior Associate
Researcher

Dae-Ki Cho
Researcher


Cristian Lumezanu
Researcher

Jianwu Xu
Researcher


Kenji Yoshihira
Associate Director
Solutions Incubation

Bo Zong
ResearcherInterns:

2015
Hyun-wook Baek, University of Utah
Chen Chen, University of Pennsylvania
Pradeep Fernando, Georgia Tech
Hossein Hamooni, University of New Mexico
Cheng Jin, University of Minnesota
Zhuotao Liu, University of Illinois, UC
Ke Zhang, University of Pittsburgh

2014
Advait Dixit, Purdue
Yuanzhen Gu, Rutgers
Cheng Jin, University of Minnesota
Zhuotao Liu, UIUC
Hongteng Xu, GA Tech
Xiao Yu, NC State
Bo Zong, UCSB

2013
Behnaz Arzani, UPenn
Kai Ma, Ohio State
Curtis Yu, UC Riverside

2012
Daniel Dean, NC State
Curtis Yu, UC Riverside