Publications for Bo Zong

  • Behavior Query Discovery in System-Generated Temporal Graphs

    The 42nd International Conference on Bery Large Data Bases (VLDB 2016)
    Vol. 9, No. 4; pp. 240-251, 2015

    Bo Zong, Xusheng Xiao, Zhichun Li, Zhenyu Wu, Zhiyun Qian, Xifen Yan, Ambuj Singh , Guofei Jiang
    09/09/2016