Publications for Jianwu Xu

 • LogLens: A Real-time Log Analysis System

  38th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS 2018)
  pp. 1052-062, 2018

  Biplob Debnath, Mohiuddin Solaimani, Muhammad Ali Gulzar, Nipun Arora, Cristian Lumezanu, Jianwu Xu, Bo Zong, Hui Zhang , Guofei Jiang, Latifur Khan
  07/02/2018
 • Automated IT System Failure Prediction: A Deep Learning Approach

  Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Big Data
  pp. 1291-1300, 2016

  Ke Zhang, Jianwu Xu, Martin Renqiang Min, Guofei Jiang, Konstantinos Pelechrinis, Hui Zhang
  12/08/2016
 • LogMine: Fast Pattern Recognition for Log Analytics

  The 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2016)
  pp. 1573-1582, 2016

  Hossein Hamooni, Biplob Debnath, Jianwu Xu, Hui Zhang, Geoff Jiang, Adbullah Mueen
  10/28/2016
 • CloudSeer: Execution-Level Monitoring of Cloud Infrastructures via Distributed and Interleaved Logs

  The 21st International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS 2016)
  pp. 489-502, 2016

  Xiao Yu, Pallavi Joshi, Jianwu Xu, Guoliang Jin, Hui Zhang, Guofei Jiang
  04/06/2016